http://www.meva-podnosniki.pl/index.php/podnosniki/podnosnik-luna

Osoby niepełnosprawne nie są skazane na samotność i zapomnienie z uwagi na swoje ograniczenia. Niepełnosprawność nie może być również powodem, przez który ktokolwiek z nas będzie czuł się wykluczony ze społeczeństwa, gdyż istnieje wiele sposobów, aby niwelować jej skutki i sprawiać, że codzienna egzystencja osób z niepełnosprawnością, w niczym nie różni się od funkcjonowania osób całkowicie sprawnych. Urządzeniem, ułatwiającym codzienne funkcjonowanie niepełnosprawnych jest podnośnik transportowy, który pozwala na szybkie, komfortowe i bezpieczne przemieszczanie się osób niepełnosprawnych.